خۆشترین خەون

عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی

دوای یـاریکــردن
ھیلاک و مــاندوو
خــەونێکـم بینی
خۆشترین خەو بـوو

لەســەر جۆلانەی
حەوشـەی ماڵـەوە
خـــۆمــم دەبینی
بە دوو بـــاڵەوە

دەمویست لەو جێیە
دەربـــاز بم بڕۆم
تا گەشــتێک بکەم
بە ئــارەزووی خۆم

دام لە شـەقەی باڵ
ھــەر کـەوتمە رآ
لەگــــەڵ کۆتردا
خۆم کـرد بە ھاوڕآ

ئەو بـە گمـــە گـم
منیــش گــــۆرانی
ھەمـــوو جێگایەک
گەڕاین بە جــوانی

ئەوەی جوان بوو لام
ھەمــووم دەنووسی
چیم نەزانیــــایە
خێرا دەمـپرســـی

چـــــونکە دڵنیام
ئاسـۆی گـەشی مـن
فـــراوان دەبآ بـە
پرســــیار کــردن
… ٢٨/١١/٢٠١٠

دەربارەی عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی

هەروەها ببینە

لەگەڵ باوکم

عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی لەگەڵ باوکـم یاری دەکــەم کاتێکی خۆش بەسـەر دەبەم ئەو کاتــانەی لەلای ئەوم …