ددان

عەلی حەمەڕەشید
ھـاورێکانــم بــــزانن
ددانەکـانم جـــــوانن
دەیپارێزم بـە چـــاکی
پێوەی دەنووم بە پـاکی
بەیانیان لە خەو ھەستام
وەک پێی وتــم مامۆستام
کاتێک شۆردم دەم و چاو
ددانیش دەشۆم تـــەواو
کڕیومە فڵچەو دەرمـان
بـەتایبەتی بـــۆ ددان
ھەر کاتێکیش شـت بخۆم
خێرا دەم و دان دەشــــۆم
شــــتی ڕەق بــە ددانم
ناشکێنم تـا بتـــوانم
بۆیە کە پێ دەکـــەنم
زۆر جــوانە دانءدەمم
……………….
 بەبە  گیان
عەلی حەمەڕەشید
بەبە گیان بەبەی خرپن
وەرە بــۆ بـاوەشـــی من
وەرە ببە بــە ھـــاوڕێم
بـا گــــۆرانیت بۆ بڵێم
دەی چـەچـەکــانت بێنە
بڵێ ھــەڵم پـەڕێنــە
بـۆ گـۆرانی خۆشی مــن
ئـەی بەبەی جوان و خرپن
تۆ پێکــەنین و قـاقـــا
لێدە وەکـو مـۆسیـــقـا
یاری دەکەین مـن و تــۆ
یاری خۆش و لــەسـەرخۆ
کە ھیلاک بووی بەبەی جوان
بــچۆ بــۆ لای دایـە گیان
بــا ئەویش بــەپێکەنین
پێمان بڵێ ئــافــــەرین
١٩٩٦

دەربارەی عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی