زمانی دایک

عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی
زمانەکـــەم کـــوردییە و
شانازیی پێوە دەکــــــەم
ئەو باشترین بەڵگــــەیە
دەیسەلمێنێ کــە من ھەم
……
بۆ پێشخستنی وزمــــان
ھەمیشە لــــە ھەوڵدام
وەک چــاوم خۆشمدەوێت
ھێندە شیرینە لــــەلام
…….
پارێزگـــــاری کردنی
ئــــەرکی درشت و وردە
چونکە زمــــانی دایک
ناسنامەی ئێمەی کوردە
٢٣/٢/٢٠١٩

دەربارەی عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی