نەشمیلە

عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی

نەشمیلە و شیرین شێوەم

جێگـەی سەرنجی ئێوەم

کە دەمبینن بەجـــارێ

خەندە و خۆشی دەبـارێ

بۆ بابـە و دایـە گیانم

ھیوای بــــەرزی ژیانم

بۆ بابـە و دایـە گەورەم

ھۆی ئاسودەیی و خەندەم

….

٢٠/٥/٢٠٢٠

دەربارەی عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی