وانەی ژینگە

عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی

ڕۆژێک مـــــامۆستای زانست

لە باخچــــــەی قوتابخانە

باسی ژینگەی بۆ کــــــردین

بوو بـــــــە خۆشترین وانە

لــەنێو چیمەنی ســـــەوز و

گوڵی بۆنخــــۆش و جــواندا

گشت دانیشتبووین لــــە ژێر

ســێبەری دارەکــــــــاندا

چەندە خۆش بوو مـــامۆستا

وەک ھـــــاوڕێیەکی شیرین

وانەکــەی دەوتــــــــەوە

دەم بـــەخەندە وپێکەنین

باسی ژینگەی بــــۆ کردین

ئێمەش بەشدار بووین ھەموو

بـــە چــــــالاکی نواندن

وانەکە خۆشتر بـــوو بـــوو

لـــــە کۆتایی وانـــــەکە

خۆی شوێنێکی دیــــاری کرد

ئەو نەمامـــــەی ھێنابووی

ھــــات ڕواندی دەست و برد

ئێمــــــەش بۆ ڕۆژی دواتر

بـــــــــەدڵی پڕ ھیواوە

سەر و نەمـــاممــان ڕواند

لای ئەوەی مامــــــۆستاوە

١٧/١/٢٠٢٠

دەربارەی عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی