تاقیکردنەوە

عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی

ئەوا   تاقیـــــکردنەوە

بۆمان ھـــاتە پێشــەوە

پێویستە ھـــەوڵ بدەین

خۆمان زۆر ماندوو بکەین

ھەتا تاجی ســـەرکەوتن

بە ھەوڵ و کــۆشش کردن

لە مامۆستا وەربگــــرین

پێی شاد و دڵخۆش ببین

قوتابی ئازا و وشـــیار

ھەوڵی خۆی خستۆتە کار

خۆی ئامادە کـــــــردووە

ئەم ماوەیە مــــــاندووە

زۆر حەز دەکات کە دەرچێت

تاجی بەرزی لەســـــەرنێت

 

 

١/٤/١٩٩٩

دەربارەی عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی

هەروەها ببینە

بەفر و یاری

عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی پڕوشــەی بەفـــر سپی وەک شـەکــر شــــاری داپـۆشی بوو بە ھـۆی خۆشی منیش …